Wisselingen bij Raad voor de Journalistiek

23 april 2009

Tijdens de jaarvergadering van de Raad voor de Journalistiek, die op 22 april jl. is gehouden, is de heer F. van Westerloo benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Raad voor de Journalistiek. Hij volgt de heer T.G.G. Bouwman op, die voorzitter was van de Stichting vanaf 2006 en lid van de Raad voor de Journalistiek van 2000-2006.
Het bestuur van de Stichting heeft verder afscheid genomen van de bestuursleden mevrouw mw. drs. S.S.M. Weusten en de heer drs. P.J.R. Schrurs.
 

De Raad voor de Journalistiek heeft afscheid genomen van de raadsleden mevrouw F.W.  Dresselhuys en de heren drs. C.M. Buijs, drs. G.T.M. Driehuis, prof. dr. mr. B. de Gaay Fortman en mr. A.H. Schmeink.
Tot raadsleden zijn benoemd:
H. Blanken, adjunct-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden;
J. van der Hart, voormalig hoofdredacteur ED;
mw. M.J. Rietkerk, eindredacteur televisie VARA.

De volledige samenstellingen van het bestuur en de Raad zijn te vinden op www.rvdj.nl onder ‘Stichting – bestuur’ en ‘Raad – samenstelling’.

Verder is op de vergadering het jaarverslag van de Raad over 2008 vastgesteld. Daarin is een globaal overzicht van de behandelde klachten opgenomen, gerubriceerd naar onderwerp. De Raad heeft in 2008 in totaal 86 klachten ontvangen en 68 uitspraken gedaan.

Het jaarverslag kan worden bekeken en gedownload op de website van de Raad. Gedrukte exemplaren zijn op te vragen bij het secretariaat van de Raad.

Meer berichten