Vernieuwingen Raad voor de Journalistiek

26 februari 2010

Op 1 maart a.s. treedt een nieuw Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek in werking. 

Dit reglement voorziet in:

Het stimuleren van bemiddelingsactiviteiten
Een klager wordt op de mogelijkheid gewezen zijn bezwaren eerst rechtstreeks kenbaar te maken aan de verweerder (de betrokken hoofdredacteur of journalist), voordat de klacht ter beoordeling aan de Raad wordt voorgelegd. Verder wordt zowel klager als verweerder gewezen op de mogelijkheid van bemiddeling in plaats van behandeling van de klacht. (art. 4 van het Reglement)

Vereenvoudigde procedure
Indien de voorzitter en secretaris van oordeel zijn dat de Raad evident onbevoegd is, de klager evident niet-ontvankelijk en/of de klacht evident ongegrond, wordt de klacht afgedaan op dat oordeel en wordt de klacht niet in behandeling genomen door de Raad. De klager kan tegen deze beslissing beroep aantekenen. (art. 4a van het Reglement)

Herziening
Een beslissing van de Raad kan geheel of gedeeltelijk worden herzien op verzoek van de klager dan wel op verzoek van de verweerder die daadwerkelijk verweer heeft gevoerd. Herziening is mogelijk indien degene die herziening verzoekt aannemelijk maakt dat de beslissing van de Raad berust op ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geoordeelde feiten. (art. 10a van het Reglement)

Het inzetten van leden uit de ‘civil society’ (burgerleden)
Daartoe zijn de volgende personen benoemd:

  • Ir. B.L. Hooghoudt – ondernemer, commissaris Hooghoudt B.V., adviseur
  • Mw. drs. R.T. Kervezee – voorzitter College van Bestuur Esprit Scholen, commissaris Rabobank Amsterdam, commissaris Goede Doelen Loterijen
  • A. Mellink MPA – sociaal architect bij Mellink Sociale Veiligheid, voormalig politiechef en directeur politieacademie
  • Mw. J.R. van Ooijen – communicatieadviseur Sensoor Haarlem
  • Mw. J.G.T.M. Wartenbergh – managing director E1 Entertainment Benelux, voormalig programma directeur RTL5 en oud hoofdredacteur van (o.a.) Panorama

De volledige tekst van het nieuwe reglement is beschikbaar op de website van de Raad en kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

Vanwege de uitbreiding van het secretariaat zal dit vanaf 8 maart a.s. gevestigd zijn op een nieuwe locatie:
Postadres: Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Bezoekadres: Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost
tel: 020 – 31 23 930 fax: 020 – 31 23 934
(e-mail en website wijzigen niet)

Meer berichten