Vereenvoudiging klachttermijnen

31 juli 2015

De Raad voor de Journalistiek versimpelt met ingang van 1 augustus a.s. de termijnen in zijn klachtprocedure.

Sinds de invoering van de nieuwe werkwijze van de Raad in het najaar van 2013 moet een klager zijn bezwaren eerst voorleggen aan het betrokken medium. Het medium had een maximale termijn van drie maanden om de klacht af te handelen. Die termijn wordt verkort naar één maand.

De klager moest vervolgens goed in de gaten houden wanneer zijn klacht door het medium was afgewikkeld. De termijn waarbinnen een klager zich tot de Raad kon wenden was namelijk afhankelijk van de reactie van het medium dan wel het uitblijven daarvan. Deze regeling wordt veel eenvoudiger: voortaan kan de klager zijn klacht bij de Raad indienen uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging waartegen hij bezwaar heeft, ongeacht of het medium de klacht niet naar tevredenheid van klager heeft afgehandeld dan wel niet heeft gereageerd.

Met deze wijzigingen zal de klachtenprocedure van de Raad voor menig klager een stuk toegankelijker worden.

Het Reglement voor de werkwijze van de Raad is terug te vinden op www.rvdj.nl/over-de-raad/reglement.

Meer berichten