Toetreding NLPO en benoeming nieuwe leden Raad voor de Journalistiek

1 november 2019

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland, is per 1 november 2019 toegetreden als participant van de Stichting Raad voor de Journalistiek.

De participanten dragen financieel bij aan de instandhouding van de Raad voor de Journalistiek, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media, en daarmee aan het mogelijk maken van zijn werk.

Per 1 januari a.s. benoemt het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek als leden van de Raad:
- Joanna Luttikhold – gastro-intestinaal chirurg Tergooi Ziekenhuis (burgerlid)
- Merel Thie – redacteur NRC Handelsblad (journalistlid)

Een overzicht van alle participanten en de volledige samenstelling van de Raad zijn te vinden onder ‘Stichting – participanten’ en ‘Raad – samenstelling’.

Meer berichten