Raad voor de Journalistiek zoekt nieuwe leden

22 december 2017

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media op vrijwillige basis.

Klachten worden beoordeeld door colleges van vier leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij worden bijgestaan door een secretaris.

De Raad is voor de ene helft samengesteld uit journalisten en voor de andere helft uit media-deskundigen en burgers, die zich betrokken voelen bij de rol van de journalistiek in de samenleving. Deskundigen zijn bijvoorbeeld oud-journalisten, docenten op journalistieke opleidingen of mensen die in een andere functie kennis hebben opgedaan over het functioneren van journalistieke media.

Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een aantal leden, zoekt de Raad

leden (5 burgerleden en 1 expertlid)

Van kandidaten wordt verwacht dat zij

  • aantoonbaar belangstelling hebben voor journalistieke ethiek,
  • goed kunnen bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van journalistieke gedragingen.

Het betreft een functie op basis van vrijwilligheid. Onkosten worden vergoed. Leden van de Raad nemen ongeveer vier keer per jaar deel aan een zitting waarop meerdere klachten worden beoordeeld. De zittingen zijn op vrijdagmiddag.

Heeft u belangstelling? Stuur dan vóór 15 januari 2018 een brief of e-mail met uw motivatie en CV naar het secretariaat. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daphne Koene, secretaris van de Raad

Secretariaat
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
T: 020 – 31 23 930
E: raad@rvdj.nl
W: www.rvdj.nl

Meer berichten