Raad voor de Journalistiek verruimt norm bronbescherming

2 december 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft in zijn Leidraad de norm over bronbescherming aangepast. De bepaling betreft niet meer alleen bescherming van bronnen ‘in publicaties’, maar geldt voortaan voor alle gedragingen van de journalist.

Aanleiding voor de aanpassing was een verzoek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) om een ambtshalve uitspraak te doen over samenwerking tussen journalisten en inlichtingendiensten. De Raad vond zo’n uitspraak onnodig, maar acht het wel nuttig om met de wijziging tot uitdrukking te brengen dat de beoordeling van journalistieke zorgvuldigheid zich niet beperkt tot publicaties.

De in punt B.2 van de Leidraad opgenomen bepaling luidt nu:
“Journalisten beschermen de identiteit van bronnen aan wie zij vertrouwelijkheid hebben toegezegd en van bronnen van wie zij wisten of konden weten dat zij hen informatie hebben toegespeeld in de verwachting dat hun identiteit niet zou worden onthuld.”

De Leidraad, waarin wordt beschreven wanneer al dan niet sprake is van zorgvuldige journalistiek, is voortdurend onderwerp van gesprek en discussie. Journalistieke normen liggen immers niet voor de eeuwigheid vast. De Raad beziet dan ook regelmatig of er aanleiding is de Leidraad aan te passen.

Meer berichten