Oud-voorzitter Ton Herstel overleden

8 april 2019

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van mr. Ton Herstel (84) op 1 april 2019. Hij is ruim vijftien jaar nauw betrokken geweest bij de Raad voor de Journalistiek.
 

Ton Herstel was van 1992 tot 1998 penningmeester van het stichtingsbestuur, werd in 2000 benoemd als Raadslid en was ten slotte van 2005 tot eind 2010 voorzitter van de Raad. Ton heeft in deze periode veel voor de Raad betekend. Hij nam deel aan diverse debatten en was lid van verschillende commissies, waaronder de redactiecommissie van de eerste Leidraad (2007) en de begeleidingscommissie bij het vergelijkend onderzoek van de secretaris naar Raden voor de Journalistiek in West-Europa (2007-2008).

Bij zijn afscheid – tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de Raad – sloot Ton zijn toespraak af met de volgende, gedenkwaardige woorden (een variatie op Ps. 119:5 over het ‘reine pad van de jongeling’):

Waarmede zal de journalist zijn pad
door ijdelheên omsingeld rein bewaren?
Als hij getrouw de Leidraad blad na blad
doorvorsend, naar zijn ed’le doel blijft staren
en op het spoor in ’s Raads geboôn vervat
doorwrocht’ artikelen gaat openbaren.


Wij herinneren hem als een zeer betrokken en aimabele man, en wensen zijn familie veel sterkte.

Meer berichten