Opnamen tijdens zitting Raad voor de Journalistiek

22 oktober 2010

In strijd met een gemaakte afspraak zijn vanmiddag opnamen gemaakt tijdens een zitting van de Raad.

Zittingen van de Raad zijn in principe openbaar, maar staand beleid is dat het niet is toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken, omdat hiermee inbreuk kan worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan de zitting.

Meer berichten