Onjuiste berichtgeving klacht 'waxinelichtgooier'

18 maart 2011

Diverse media hebben inmiddels bericht over een beslissing van de voorzitter en secretaris van de Raad inzake een klacht van de ‘waxinelichtgooier’.
De man die op Prinsjesdag 2010 een glazen waxinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide, heeft bij de Raad voor de Journalistiek geklaagd over meer dan veertig media.

De klachten van de ‘waxinelichtgooier’ worden vooralsnog niet door de Raad behandeld. De Raad werkt sinds maart vorig jaar met een vereenvoudigde procedure, waarbij de voorzitter en secretaris een klacht in eerste instantie kunnen afdoen.

In de berichtgeving is vermeld dat de Raad volgens de voorzitter en secretaris niet bevoegd is om over de klachten te oordelen. Dat is juist voor zover de klager bezwaar heeft gemaakt tegen uitlatingen van politie en justitie. Het gaat daarbij immers niet om journalistieke gedragingen.

Niet is vermeld dat de klager ook voor een deel evident niet-ontvankelijk is verklaard, voor zover de klacht is gericht tegen de ruim veertig aangeklaagde media. Die klacht is volgens de voorzitter en secretaris van een zodanige algemene strekking dat deze niet voor behandeling vatbaar is.

Alle aangeklaagde media zijn van de beslissing op de hoogte gebracht. De klager heeft twee weken de tijd om tegen de beslissing beroep aan te tekenen.

Meer berichten