Nieuwe werkwijze Raad voor de Journalistiek

1 november 2013

De Raad voor de Journalistiek past met ingang van vandaag zijn werkwijze en procedures aan om zijn draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven.
De Raad vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer media-organisaties werken met ombudsmensen en interne klachtenprocedures kennen. Dat is ook de zuivere weg: eerst klagen bij het medium, daarna pas naar de Raad. De Raad legt dit vanaf vandaag ook vast in zijn reglement. Klachten worden pas in behandeling genomen als het medium eerst de kans had zich er zelf over uit te spreken. De Raad wordt hierdoor een ‘tweedelijns-instantie’. 

Ook zal de Raad in beginsel geen klachten meer beoordelen over media die herhaaldelijk lieten weten niet mee te werken aan procedures van de Raad. De Raad kan immers alleen een aanvullende functie vervullen als media daar ook zelf prijs op stellen.
Op korte termijn zal de Raad ook zijn Leidraad ter discussie stellen en mogelijk aanpassen, aan de hand van een debat dat binnen de journalistiek, maar ook daarbuiten zal worden gevoerd. De Raad werkt de komende maanden verder aan een meer journalistieke en minder ‘juridische’ formulering van zijn conclusies. Het criterium bij het beoordelen van klachten is ‘journalistieke zorgvuldigheid’. Daarbij wordt een beknopte maatstaf gehanteerd. Zorgvuldige journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. (Onpartijdig: evenwichtig en bereid tot wederhoor)
 
Bij zelfregulering in de media is het uitgangspunt dat partijen eerst in overleg bekijken of zij tot een oplossing van het probleem kunnen komen. De Raad neemt als uitgangspunt dat media binnen drie maanden zelf een klacht moeten kunnen behandelen.
Journalistiek gedrag van media die zelf de Raad principieel afwijzen wordt door de Raad voortaan niet meer beoordeeld, tenzij de klacht van principieel belang is. De Raad ontleent zijn bestaansrecht en gezag immers aan de vrijwillige ondersteuning door de betrokken media. Afgelopen jaar keerden RTL, Elsevier en HDC Media weer terug.
 
Het nieuwe Reglement voor de werkwijze van de Raad is terug te vinden op www.rvdj.nl/over-de-raad/reglement.
 
De Raad hoopt met deze vernieuwingen toegankelijker te worden en beter begrepen. Daardoor hoopt de Raad aan gezag bij publiek en media te kunnen winnen. De nieuwe werkwijze zal na een jaar worden geëvalueerd.
 
Nadere informatie:
Hans Laroes (voorzitter RvdJ)
 
Amsterdam, 1 november 2013
 
Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Hogehilweg 6,  1101 CC Amsterdam-Zuidoost
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl – Website: www.rvdj.nl – Twitter: www.twitter.com/RVDJ_NL 

Meer berichten