Nieuwe voorzitter en overige wisselingen Raad voor de Journalistiek

23 april 2010

Tijdens zijn jaarvergadering van 20 april jl. heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek met groot genoegen mr. V.H.G.L. (Victor) Lebesque (69) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad voor de Journalistiek.

Lebesque is bijna 40 jaar als journalist verbonden geweest aan de Volkskrant. Naast zijn werk heeft hij rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Lebesque is nu nog penningmeester van de stichting Hans Melchersfonds. Zijn activiteiten voor deze stichting zal hij in de komende maanden afbouwen, waarna hij op 1 september a.s. als voorzitter van de Raad aan de slag gaat. Lebesque volgt in die functie mr. A. (Ton) Herstel op, die sinds april 2005 voorzitter is van de Raad.

Het bestuur van de Stichting heeft afscheid genomen van de bestuursleden de heren G. van Beuzekom en G. Bielderman. Tot het bestuur zijn toegetreden de heer B. Tichelaar (manager/hoofdredacteur EO) en de heer drs. G.R. Zaal (directeur RTV N-H).

De Raad voor de Journalistiek heeft afscheid genomen van de raadsleden mevrouw drs. I. Wassenaar, drs. B.J. Brouwers en drs. L.W. Verhagen, en van plaatsvervangend secretaris mr. M.M.S. van den Berg.

De volledige samenstellingen van het bestuur en de Raad zijn te vinden op www.rvdj.nl onder ‘Stichting – bestuur’ en ‘Raad – samenstelling’.

Verder is op de vergadering het jaarverslag van de Raad over 2009 vastgesteld. Daarin is een samenvatting opgenomen van de vernieuwingen die de Raad in de afgelopen maanden heeft doorgevoerd. Voorts bevat het jaarverslag een globaal overzicht van de behandelde klachten, gerubriceerd naar onderwerp. De Raad heeft in 2009 in totaal 78 klachten ontvangen en 69 uitspraken gedaan.

Het jaarverslag kan worden bekeken en gedownload op de website van de Raad. Gedrukte exemplaren zijn op te vragen bij het secretariaat van de Raad.

Meer berichten