Nieuwe leden Raad voor de Journalistiek

14 juli 2011

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek de volgende drie personen benoemd als niet-journalistlid van de Raad:

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek de volgende drie personen benoemd als niet-journalistlid van de Raad:

  • dhr. dr. H.J. Evers – lector Interculturaliteit en journalistieke kwaliteit en hoofddocent media-ethiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek
  • mevr. drs. Y.M. de Haan – docent-onderzoeker Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
  • dhr. drs. ir. M.C.N. Mokveld – plaatsvervangend directeur Internet Nederlandse Publieke Omroep

De volledige samenstellingen van de Raad en het bestuur zijn te vinden op www.rvdj.nl onder ‘Raad – samenstelling’ en ‘Stichting – bestuur’.

Meer berichten