Hans Laroes nieuwe voorzitter Raad voor de Journalistiek

5 maart 2013

Vandaag heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek journalist Hans Laroes (57) benoemd als voorzitter van de Raad, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.
Laroes is oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal en volgt journalist en jurist Victor Lebesque op die deze functie vervulde tot 1 januari jl. De nieuwe voorzitter wil de vernieuwing van de Raad die vorig jaar is ingezet een impuls geven. Hij zegt dat de Raad ‘meer zijn ombudsfunctie moet benadrukken’ en bijvoorbeeld duidelijker moet maken dat hij eerder opinies en zienswijzen geeft dan juridische oordelen. De nieuwe voorzitter is voorstander van een Raad die af en toe zelfstandig opvattingen geeft, zonder dat er een expliciete klacht aan vooraf is gegaan.

Laroes was hoofdredacteur van het NOS Journaal van 2005 tot 2011. Hij werkte bij het Journaal vanaf 1988. Daarvoor werkte hij bij het Utrechts Nieuwsblad en de Provinciale Zeeuwse Courant. Nu is hij zelfstandig gevestigd mediaconsultant, onder meer werkzaam voor de European Broadcasting Union.
Door het vervallen van de overheidssubsidie sinds 1 januari jl. is de functie van Raadsvoorzitter weer onbezoldigd.
Vorig jaar bleek uit een inventarisatie door het bestuur van de Stichting dat veel deelnemende mediaorganisaties prijs stellen op een meer kleinschalige, minder juridisch georiënteerde en vooral meer aanvullende klachtenafhandeling dan nu soms het geval lijkt. Bestuur en Raad beraden zich de komende weken op een aantal praktische verbeteringen.
Volgens het vandaag vastgestelde jaarverslag over 2012 ontving de Raad 85 klachten en 8 herzieningsverzoeken. Er werd in 12 zaken een poging tot bemiddeling ondernomen. De Raad deed 65 uitspraken, waarvan in 23 gevallen de klacht (gedeeltelijk) gegrond werd verklaard en in 28 zaken ongegrond. In de overige gevallen achtte de Raad zichzelf onder meer onbevoegd of de klager niet- ontvankelijk. Daarnaast werden 8 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris.
Regionale kranten waren goed voor 18 klachten, landelijke dagbladen voor 14, landelijke omroepen voor 13, internetmedia voor 6 klachten, lokale omroepen voor 5 klachten, commerciële omroepen voor 4 klachten, individuele journalisten voor 3 evenals nieuws- en huis-aan-huisbladen. Publieks- en opinietijdschriften zorgden voor 2 klachten. Bedrijfs- en vakbladen en persdiensten moesten zich beide in 2012 éénmaal verantwoorden.
De Raad voor de Journalistiek wordt gefinancierd door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren,  de dagbladen, tijdschriften, omroepen en nieuwssites,en heeft als sanctie de kracht van het gezamenlijk oordeel, dat betrokken media overnemen ter publicatie. De Raad is paritair samengesteld uit journalisten en andere deskundigen uit de mediawereld.
Nadere informatie: Folkert Jensma, voorzitter bestuur Stichting RvdJ, tel. 06 55 777 085
Amsterdam, 5 maart 2013
Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl – Website: www.rvdj.nl – Twitter: www.twitter.com/RVDJ_NL

Meer berichten