Geen ambtshalve uitspraak over 'kwestie Van Hout'

3 september 2019

De Raad voor de Journalistiek meent dat het onnodig is een uitspraak te doen over samenwerking tussen journalisten en inlichtingendiensten. Er bestaat binnen de beroepsgroep brede consensus dat die in beginsel in strijd is met de journalistieke onafhankelijkheid. De Raad gaat daarom niet in op het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) om een zogenaamde ‘ambtshalve’ uitspraak te doen naar aanleiding van berichten over de samenwerking van journalist Bas van Hout met de AIVD.

De voorzitter van de Raad, Frits van Exter, schrijft aan het NVJ-bestuur, dat een uitspraak van algemeen, principieel belang uitzonderlijk is. Daarbij moet het gaan om journalistieke praktijken die binnen en buiten de beroepsgroep omstreden zijn en waarover de bestaande gedragsregels geen duidelijkheid bieden. Naar de mening van de Raad is daar in dit geval onvoldoende sprake van.

Meer berichten