De Raad zoekt een Voorzitter

11 december 2015

De Raad is op zoek naar een  Voorzitter (2 dagen per maand ) v/m

De Raad voor de Journalistiek wil meer zichtbaar worden in de samenleving. De voorzitter is woordvoerder en boegbeeld van de Raad. Hij of zij voert het gesprek over de journalistieke beroepsethiek met publiek en mediaveld en verwerft daarin een belangrijke positie. Intern is de voorzitter gesprekspartner van de Raad en het bestuur van de Stichting. De voorzitter treedt vooral extern op, schrijft regelmatig blogs, twittert en trekt het publieke debat over journalistieke ethiek naar de Raad toe. De voorzitter neemt niet zelf deel aan de geschilbeslechting.

 

Wat vragen wij?
·        Een journalist(e) met ruime ervaring en achtergrond – liefst bij meerdere media: 
         RTV en geschreven pers – die aanzien geniet in de mediawereld;
·        Bij voorkeur ooit lid geweest van de Raad of minimaal affiniteit met de Raad;
·        Heeft maatschappelijk gezien zijn of haar sporen verdiend;
·        Is representatief en communicatief en kan op RTV en in debatten goed verhaal doen;
·        Heeft ideeën over ethiek in de journalistiek en de rol van de Raad daarin.

Het betreft een onbezoldigde functie; onkosten worden vergoed.
De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Als u geïnteresseerd bent in deze functie of iemand kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, dan verzoeken wij u het secretariaat daarvan in kennis te stellen.
 
Voor een volledig profiel en/of een toelichting kunt u contact opnemen met Daphne Koene, secretaris van de Raad, of Folkert Jensma, voorzitter van het stichtingsbestuur.

Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl – Website: www.rvdj.nl – Twitter: @RVDJ_NL

Meer berichten