De Raad zoekt 2 expert-leden

28 april 2016

De Raad is voor de helft samengesteld uit journalisten en voor de helft uit niet-journalisten: deskundigen en publieke leden. Per zitting bestaat de Raad uit een jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris.

Wij zoeken twee deskundigen die geen journalist zijn, maar wel op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de journalistiek – zoals docenten van journalistieke opleidingen of leidinggevenden van mediabedrijven – en aantoonbaar interesse hebben in media-ethiek.


Leden van de Raad wonen circa 4 keer per jaar een zitting bij en komen samen met de andere leden tot een gewogen oordeel over de klachten die op de zitting worden behandeld. De zittingen worden gehouden op vrijdagmiddagen.

Het betreft een functie op basis van vrijwilligheid. Onkosten worden vergoed.
De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Als u geïnteresseerd bent in deze functie of iemand kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, dan verzoeken wij u het secretariaat daarvan in kennis te stellen.
 
Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Daphne Koene, secretaris van de Raad, via e-mail raad@rvdj.nl of telefoon 020-3123930.

----------

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar iedereen terecht kan met klachten over journalistieke activiteiten. Het is een zelfregulerend, maar ook opiniërend orgaan voor de media. De Raad ziet er op toe dat journalistieke normen en waarden worden gehanteerd, maar legt geen sancties op.

Meer berichten