Benoeming nieuwe vice-voorzitters Raad voor de Journalistiek

26 september 2013

Gisteren heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek Egbert Myjer, Anna van Montfrans en Sandra Lange benoemd als vice-voorzitters van de Raad, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media. 

Egbert Myjer (66) hield dit jaar de Persvrijheidslezing “De Grenzen van de persvrijheid”. Hij was in zijn carrière onder meer rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat richtinggevend is onder meer op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, en bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU Amsterdam. Hij bekleedt momenteel een groot aantal nevenfuncties en is onder meer lid van het bestuur van de International Service for Human Rights (ISHR) te Geneve.

Anna van Montfrans (42) is (pers)rechter in de Rechtbank Noord Holland en Sandra Lange (47) is raadsheer in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Het bestuur hoopt met de nieuwe vice-voorzitters – samen met Raadsvoorzitter Hans Laroes en vice-voorzitter Theo Groeneveld – de komende periode extra elan en nieuw gezag toe te kunnen voegen aan de Raad. 

Overigens hebben bestuur en Raad zich in de afgelopen maanden beraden op een aantal praktische verbeteringen van het werk van de Raad. Dit zal resulteren in een nieuw Reglement voor de werkwijze van de Raad, dat naar verwachting op korte termijn in werking zal treden.

De Raad voor de Journalistiek wordt gefinancierd door de dagbladen, tijdschriften, omroepen en nieuwssites en heeft als sanctie de kracht van de gezamenlijke conclusie, die betrokken media overnemen ter publicatie. De Raad is paritair samengesteld uit journalisten en andere deskundigen uit de mediawereld.

Nadere informatie: Folkert Jensma, voorzitter bestuur Stichting RvdJ

Amsterdam, 26 september 2013

Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl – Website: www.rvdj.nl – Twitter: www.twitter.com/RVDJ_NL

Meer berichten