Berichtenarchief

Kies een jaar
juli
 • Nieuwe leden Raad voor de Journalistiek

  12 juli 2016

  Per 12 juli 2016 heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek als expertleden van de Raad benoemd:

  • de heer A. Olgun – manager bij de Belastingdienst
  • mevrouw M. Stenneke – adviseur kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onderdeel van NWO)

  Beiden hebben voorheen ruime ervaring opgedaan in de journalistiek.

  Lees verder
juni
 • Jaarverslag 2015 en wisseling leden Raad

  03 juni 2016

  Op de jaarvergadering van 2 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2015 vastgesteld.

  In het verslagjaar ontving de Raad 45 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 32 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 77 klachten is het aantal van vorig jaar met bijna 25% gestegen. Dit kan onder meer worden verklaard door de vereenvoudiging van de klachttermijnen per 1 augustus. Verder ontving de Raad 5 herzieningsverzoeken.

  Lees verder
april
 • De Raad zoekt 2 expert-leden

  28 april 2016

  De Raad is voor de helft samengesteld uit journalisten en voor de helft uit niet-journalisten: deskundigen en publieke leden. Per zitting bestaat de Raad uit een jurist-voorzitter, twee journalisten en twee niet-journalisten. Zij worden bijgestaan door een onafhankelijk secretaris.

  Wij zoeken twee deskundigen die geen journalist zijn, maar wel op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de journalistiek – zoals docenten van journalistieke opleidingen of leidinggevenden van mediabedrijven – en aantoonbaar interesse hebben in media-ethiek.

  Lees verder
 • Frits van Exter nieuwe voorzitter Raad voor de Journalistiek

  14 april 2016

  Het bestuur van de stichting Raad voor de Journalistiek heeft gistermiddag journalist Frits van Exter (60) benoemd als voorzitter van de Raad, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media. Hij is in januari teruggetreden als hoofdredacteur bij Vrij Nederland, waar hij in 2008 begon. Van Exter zet zijn loopbaan voort als zelfstandig journalist. Hij volgt in september Folkert Jensma op, die de voorzittersfunctie ad interim waarneemt sinds november vorig jaar, na het vertrek van Hans Laroes. “De benoemingscommissie van Raad en bestuur droeg Van Exter unaniem voor”, zegt Jensma. “We verheugen ons op een voorzitter met veel ervaring, gezag en een groot engagement voor de journalistiek’’.

  Lees verder