Berichtenarchief

Kies een jaar
december
 • De Raad zoekt een Voorzitter

  11 december 2015

  De Raad is op zoek naar een  Voorzitter (2 dagen per maand ) v/m

  De Raad voor de Journalistiek wil meer zichtbaar worden in de samenleving. De voorzitter is woordvoerder en boegbeeld van de Raad. Hij of zij voert het gesprek over de journalistieke beroepsethiek met publiek en mediaveld en verwerft daarin een belangrijke positie. Intern is de voorzitter gesprekspartner van de Raad en het bestuur van de Stichting. De voorzitter treedt vooral extern op, schrijft regelmatig blogs, twittert en trekt het publieke debat over journalistieke ethiek naar de Raad toe. De voorzitter neemt niet zelf deel aan de geschilbeslechting.

   

  Lees verder
november
 • Bestuur betreurt vertrek voorzitter Raad voor de Journalistiek

  05 november 2015

  Het bestuur van de stichting Raad voor de Journalistiek vindt het erg jammer dat Hans Laroes, voorzitter van de Raad, heeft besloten zijn functie op te geven.

  We respecteren zijn keuze en accepteren zijn ontslag, met grote waardering voor de manier waarop hij deze functie heeft vervuld. Hans speelde in zijn termijn als voorzitter een grote rol bij de vernieuwing van de Raad, onder meer door leiding te geven aan het formuleren van een nieuwe Leidraad voor behoorlijke journalistiek.

  Lees verder
september
 • Nieuw lid Raad voor de Journalistiek

  18 september 2015

  Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek als journalist-lid van de Raad benoemd:

  • H.P.M. Schneider – adjunct-hoofdredacteur Holland Media Combinatie
  Lees verder
juli
mei
 • Jaarverslag 2014

  29 mei 2015

  Op de jaarvergadering van 27 mei jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2014 vastgesteld.

  Eind 2013 heeft de Raad voor de Journalistiek zijn werkwijze en procedures aangepast. Klachten worden sindsdien alleen in behandeling genomen als het medium eerst de kans had zich er zelf over uit te spreken. Ook beoordeelt de Raad in beginsel geen klachten meer over media die herhaaldelijk hebben laten weten niet mee te werken aan procedures van de Raad. Binnen de nieuwe werkwijze past niet langer dat vanuit de Raad wordt bemiddeld; de bemiddelingsprocedure is dan ook komen te vervallen. Deze wijzigingen hebben gezorgd voor een aanmerkelijke daling van het aantal zaken.

  Lees verder
 • Nieuwe Leidraad Raad voor de Journalistiek

  28 mei 2015

  De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet. Het beoordelen van klachten is de voornaamste taak van de Raad. De Raad baseert zich in zijn werk op de Leidraad, die aan iedereen – zowel binnen het vakgebied als aan het publiek – duidelijk maakt wat van goede journalisten en goede journalistiek mag worden verwacht.

  Lees verder