Berichtenarchief

Kies een jaar
maart
 • Jaarverslag 2013

  27 maart 2014

  Op de jaarvergadering van 26 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2013 vastgesteld.
   
  In het verslagjaar ontving de Raad 90 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 30 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 120 klachten is het aantal van vorig jaar met bijna 13% gestegen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken. Er werd in 3 zaken een poging tot bemiddeling ondernomen. 

  De Raad nam 61 conclusies, waarvan in 26 gevallen de klacht (gedeeltelijk) gegrond werd verklaard en in 31 zaken ongegrond. In de overige gevallen achtte de Raad zichzelf onder meer onbevoegd of de klager niet-ontvankelijk. Daarnaast werden 15 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris, bijna een verdubbeling van het aantal in 2012. Van 18 in 2013 behandelde klachten volgt de conclusie in 2014.

  Lees verder