Berichtenarchief

Kies een jaar
november
 • Nieuwe werkwijze Raad voor de Journalistiek

  01 november 2013

  De Raad voor de Journalistiek past met ingang van vandaag zijn werkwijze en procedures aan om zijn draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven.
  De Raad vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer media-organisaties werken met ombudsmensen en interne klachtenprocedures kennen. Dat is ook de zuivere weg: eerst klagen bij het medium, daarna pas naar de Raad. De Raad legt dit vanaf vandaag ook vast in zijn reglement. Klachten worden pas in behandeling genomen als het medium eerst de kans had zich er zelf over uit te spreken. De Raad wordt hierdoor een ‘tweedelijns-instantie’. 

  Lees verder
september
juli
 • Fotomoment Koninklijk Huis – zijn media gebonden aan de Mediacode?

  18 juli 2013

  Geen enkele journalist of journalistieke uiting is gebonden aan de Mediacode van de Rijksvoorlichtingsdienst. De code is eenzijdig door de RVD vastgesteld en is geen afspraak tussen twee partijen.
   
  De code is erop gericht leden van het Koninklijk Huis in hun privéleven te beschermen en te voorkomen dat ‘papparazi’ jacht op hen maken. In de code is specifiek aandacht voor kinderen, de prinsesjes die relatief ongestoord naar school moeten kunnen gaan en relatief ongestoord moeten kunnen opgroeien. De code is geïnspireerd door een vergelijkbare code die in het Verenigd Koninkrijk wordt/werd gehanteerd, om William en Harry een relatief rustige jeugd te bieden. Hij was in zekere zin een reactie op de ‘jacht op Diana’.

  Lees verder
maart
 • Jaarverslag 2012

  07 maart 2013

  Op de jaarvergadering van 5 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2012 vastgesteld.
  In het verslagjaar ontving de Raad 85 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 22 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 107 klachten is het aantal van vorig jaar met ruim 25% gestegen. Dit kan worden verklaard door het openstellen van de mogelijkheid - medio 2012 - om via een online klachtformulier een klacht in te dienen. Verder ontving de Raad 8 herzieningsverzoeken. Er werd in 12 zaken een poging tot bemiddeling ondernomen.
  De Raad deed 65 uitspraken, waarvan in 23 gevallen de klacht (gedeeltelijk) gegrond werd verklaard en in 28 zaken ongegrond. In de overige gevallen achtte de Raad zichzelf onder meer onbevoegd of de klager niet- ontvankelijk. Daarnaast werden 8 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris. Van 8 in 2012 behandelde klachten volgt de uitspraak in 2013.

  Lees verder
 • Hans Laroes nieuwe voorzitter Raad voor de Journalistiek

  05 maart 2013

  Vandaag heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek journalist Hans Laroes (57) benoemd als voorzitter van de Raad, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.
  Laroes is oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal en volgt journalist en jurist Victor Lebesque op die deze functie vervulde tot 1 januari jl. De nieuwe voorzitter wil de vernieuwing van de Raad die vorig jaar is ingezet een impuls geven. Hij zegt dat de Raad ‘meer zijn ombudsfunctie moet benadrukken’ en bijvoorbeeld duidelijker moet maken dat hij eerder opinies en zienswijzen geeft dan juridische oordelen. De nieuwe voorzitter is voorstander van een Raad die af en toe zelfstandig opvattingen geeft, zonder dat er een expliciete klacht aan vooraf is gegaan.

  Lees verder