Berichtenarchief

Kies een jaar
oktober
september
 • Aanpassing Leidraad Raad voor de Journalisitiek

  28 september 2010

  De Raad voor de Journalistiek heeft in de loop der jaren algemene standpunten geformuleerd die op eigen initiatief zijn ontwikkeld dan wel in oordelen over klachten tegen journalisten en media zijn vastgelegd. De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad die de Raad op zijn jaarvergadering van 24 april 2007 heeft gepresenteerd en in april 2008 voor het eerst heeft gewijzigd.

  Lees verder
augustus
 • Ambtshalve uitspraak Vliegramp Tripoli

  04 augustus 2010

  Op 12 mei 2010 verongelukte een vliegtuig op het vliegveld van Tripoli. De openbaarmaking van beelden van de enige overlevende en vooral de publicatie van het telefonische vraaggesprek met Ruben leidden tot een stroom van verontwaardigde en afkeurende reacties. Binnen de journalistieke beroepsgroep ontstond discussie over waar de grens ligt tussen enerzijds de onmiskenbare journalistieke plicht om over maatschappelijk relevante feiten te informeren en anderzijds de journalistieke verantwoordelijkheid voor de privacy van individuen.

  Lees verder
mei
 • Over de Rand - Debat over de ethische grenzen van de Journalistiek

  25 mei 2010

  De afgelopen tijd is de journalistiek veelvuldig onderwerp van discussie geweest. Bij lezers, kijkers, politici en onder de beroepsgroep zelf. Hadden tv-zenders de beelden van de enige overlevende van de vliegtuigramp in Libië wel mogen uitzenden? En hadden de kranten de foto van deze jongen wel mogen publiceren? Laat staan of een telefoongesprek met dit slachtoffer gepubliceerd had mogen worden. En wat hadden de andere media in een soortgelijke situatie gedaan?

  Lees verder
 • Berichtgeving inzake Vliegramp Tripoli

  17 mei 2010

  De berichtgeving over de vliegramp van vorige week in Tripoli en met name een artikel in De Telegraaf van 14 mei jl. – waarin is geciteerd uit een telefoongesprek met de minderjarige jongen die als enige de ramp heeft overleefd – heeft gezorgd voor een stevige maatschappelijke discussie over de vraag hoe media in dergelijke gevallen behoren te handelen.

  Lees verder
april
februari