Berichtenarchief

Kies een jaar
oktober
 • Debat over opnemen telefoongesprekken

  16 oktober 2009

  Op de plenaire vergadering van de Raad van 12 oktober jl. is uitvoerig gediscussieerd over bezwaren van journalist Joep Dohmen en NRC Handelsblad tegen de uitspraak van de Raad in de zaak Habitura B.V./Dohmen en NRC (RvdJ 2009/43). In die zaak heeft de Raad geoordeeld dat Dohmen ten onrechte zijn gesprekspartner er niet van op de hoogte had gesteld dat telefoongesprekken werden opgenomen.

  Lees verder
juni
 • Geen ‘mediacode gezinsmoorden’

  10 juni 2009

  Naar aanleiding van recente berichtgeving over familiedrama’s c.q. gezinsmoorden is (opnieuw) discussie ontstaan over de vraag of media wellicht terughoudender over dergelijke kwesties zouden moeten berichten. Aan de orde is gesteld of het zinvol zou zijn een mediacode op te stellen. In dat verband is de Raad voor de Journalistiek opgeroepen zich met dit onderwerp bezig te houden.

  Lees verder
april
 • Wisselingen bij Raad voor de Journalistiek

  23 april 2009

  Tijdens de jaarvergadering van de Raad voor de Journalistiek, die op 22 april jl. is gehouden, is de heer F. van Westerloo benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Raad voor de Journalistiek. Hij volgt de heer T.G.G. Bouwman op, die voorzitter was van de Stichting vanaf 2006 en lid van de Raad voor de Journalistiek van 2000-2006.
  Het bestuur van de Stichting heeft verder afscheid genomen van de bestuursleden mevrouw mw. drs. S.S.M. Weusten en de heer drs. P.J.R. Schrurs.
   

  Lees verder