Berichten

Jaarverslag 2016 en wisseling leden

02 juni 2017

Op de jaarvergadering van 1 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2016 vastgesteld. In het verslagjaar ontving de Raad 64 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 58 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 122 klachten is het aantal van vorig jaar met 60% gestegen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken.

Lees verder

Forse stijging klachten in 2016

06 januari 2017

In 2016 heeft de Raad voor de Journalistiek 122 klachten ontvangen. Dit is zestig procent meer dan in 2015, waarin de Raad 76 klachten ontving.
Van alle binnengekomen klachten zijn er inmiddels 63 in behandeling genomen (40 procent meer dan in 2015) en zijn er 27 door de klager uiteindelijk niet doorgezet. Bij de overige 32 klachten die zijn aangemeld, zijn de klagers erop geattendeerd dat zij hun bezwaren eerst nog aan het medium moesten voorleggen. Overigens hebben 25 van deze klachten betrekking op dezelfde reeks tv-uitzendingen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken.

Lees verder

Nieuwe leden Raad voor de Journalistiek

12 juli 2016

Per 12 juli 2016 heeft het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek als expertleden van de Raad benoemd:

  • de heer A. Olgun – manager bij de Belastingdienst
  • mevrouw M. Stenneke – adviseur kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onderdeel van NWO)

Beiden hebben voorheen ruime ervaring opgedaan in de journalistiek.

Lees verder

Jaarverslag 2015 en wisseling leden Raad

03 juni 2016

Op de jaarvergadering van 2 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2015 vastgesteld.

In het verslagjaar ontving de Raad 45 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 32 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 77 klachten is het aantal van vorig jaar met bijna 25% gestegen. Dit kan onder meer worden verklaard door de vereenvoudiging van de klachttermijnen per 1 augustus. Verder ontving de Raad 5 herzieningsverzoeken.

Lees verder
Meer nieuws