Stap 1: Online een klacht indienen bij de Raad van de Journalistiek
  • U wilt een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aanleiding van een klacht of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden. Wij wijzen u erop dat de Raad geen sancties, zoals schadevergoeding en rectificatie, kan opleggen. De Raad verzoekt het betrokken medium om de conclusie integraal dan wel in samenvatting te publiceren.

  • Bezwaren voorleggen aan het medium (hoofdredactie)

    In het kader van een goede zelfregulering door de media verdient uitgangspunt te zijn dat partijen eerst samen overleg voeren om te bezien of zij tot een minnelijke oplossing van het probleem kunnen komen. Klager moet zijn bezwaren daarom eerst voorleggen aan het medium (bij voorkeur de eindverantwoordelijke, meestal de hoofdredacteur).

  • Velden met een * zijn verplicht.