Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Sint Jan voor eerlijk proces / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2019/23 Conclusie: 09 mei 2019 - J. Dohmen en NRC Handelsblad hebben in het artikel “Ook in Nederland hielden bisschoppen en kardinalen misbruik in stand” aandacht besteed aan misbruik in de katholieke kerk. Ten aanzien van haar klacht tegen dit artikel kan Stichting Sint Jan voor eerlijk proces (klaagst... Lees verder

afgewezen

E.G.J. van Wieren, Noorderveste B.V. en V.O.F. Makelaardij Van Wieren / W. Groeneveld, journalist en hoofdredacteur van Sikkom.nl, en NDC Mediagroep B.V. - verzoekers inzake herziening conclusie RvdJ 2018/46

2019/22 Conclusie: 02 mei 2019 - De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om de conclusie RvdJ 2018/46 over een klacht van E.G.J. van Wieren, Noorderveste B.V. en V.O.F. Makelaardij Van Wieren tegen W. Groeneveld, Sikkom.nl en NDC Mediagroep B.V. (verzoekers) te herzien. Verzoekers maken bezwaa... Lees verder

zorgvuldig

drs. G.P. van der Vorst en drs. B.B. Yazar-Walvis / F. Ruber en de hoofdredacteur van L1

2019/21 Conclusie: 02 mei 2019 - F. Ruber en L1 hebben in een aflevering van het radioprogramma Cultuurcafé een reportage uitgezonden met de titel “Was de liquidatie van onderduiker Salomon Walvis terecht of niet?”. Zij hebben daarbij niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens de heer drs. G.P. van... Lees verder

onbevoegd deels-onzorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y-stichting / R.J. Konrad en de hoofdredacteur van Joop.bnnvara.nl (BNNVARA)

2019/20 Conclusie: 15 april 2019 - Joop.bnnvara.nl heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Oud-kandidaat-raadslid VVD Almere bedreigt Marokkaanse-Nederlanders” te vermelden dat het betreffende oud-kandidaat-raadslid (een van de klagers) “Marokkaanse-Nederlanders met de dood [heeft] ... Lees verder

deels-onzorgvuldig

1. stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging en 2. M. Jankie / 1. F. Hermans en de hoofdredacteuren van de Gelderlander en het AD en 2. F. Hermans en de hoofdredacteur van de Gelderlander

2019/16 Conclusie: 18 maart 2019 - F. Hermans, de Gelderlander en het AD hebben in de artikelen “Weldoener of oplichter? FIOD doet onderzoek”, “Een man die gestopt moet worden?” en  “Mahin Jankie, de man die gestopt moet worden?” bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A.... Lees verder

zorgvuldig

J.D. Barth / B. Schut en de hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad

2019/15 Conclusie: 14 maart 2019 - B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad hebben in de artikelen “‘Pathologisch geval of gewoon fraudeur?’” en “Joods Nederland reageert geschokt” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de heer J.D. Barth (klager). Uit de artikelen blijkt welke bronnen zijn ge... Lees verder

deels-onzorgvuldig

M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging / de hoofdredacteur van RN7 (Stichting Waalstad Media)

2019/14 Conclusie: 07 maart 2019 - RN7 (Stichting Waalstad Media) heeft in het artikel “Grote hoeveelheid auto's zorgt voor irritatie in buurt zorgondernemer Jankie” op journalistiek onzorgvuldige wijze bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturel... Lees verder

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Gestalkt (Skyhigh TV)

2019/13 Conclusie: 07 maart 2019 - Gestalkt (Skyhigh TV) heeft in een aflevering van haar programma op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een kwestie waarbij klager is betrokken. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van die kwestie gegeven, dat daarmee sprake is va... Lees verder

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y / S. van Loosdregt, B. Hetebrij, T. van de Keuken en de hoofdredacteur van De Monitor (KRO-NCRV)

2019/12 Conclusie: 28 februari 2019 - S. van Loosdregt, B. Hetebrij, T. van de Keuken en De Monitor (KRO-NCRV) hebben in een artikelenreeks en in de uitzending “Chronisch vermoeid” aandacht besteed aan de ziekte ME/CVS. Naar aanleiding van een oproep op de website van De Monitor aan patiënten en ervaringsdesk... Lees verder

De Mores: NRC, de hoogleraar en de rechter

door Frits van Exter

Waarschuwing vooraf: ik ben geen jurist. Maar als leek denk ik goed te begrijpen dat de hoofdredactie van NRC in beroep gaat tegen het verbod van de rechter om de volledige naam van een #MeToo-hoogleraar te vermelden. Wat je zelf ook van de zaak vindt, de onderbouwing roept veel vragen op en lijkt in tegenspraak...
Lees verder

Nieuwe leden Raad en bestuur

10 mei 2019

Per 9 mei jl. is Maarten Keppels benoemd als burgerlid van de Raad en is Gert-Jaap Hoekman namens het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Lees verder

 

Oud-voorzitter Ton Herstel overleden

8 april 2019

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van mr. Ton Herstel (84) op 1 april 2019. Hij is ruim vijftien jaar nauw betrokken geweest bij de Raad voor de Journalistiek. Lees verder

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder