2019/18 zorgvuldig

Samenvatting

Nieuwe Revu heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld met de wijze waarop zij heeft gereageerd op e-mails van klager, naar aanleiding van zijn verzoek om aandacht te besteden aan zijn verhaal. Een redactie is vrij in de selectie van nieuws en behoeft haar keuze ter zake niet te verantwoorden. Dat klager zich onfatsoenlijk bejegend en niet serieus genomen voelt, is onvoldoende voor de conclusie dat de handelwijze van Nieuwe Revu journalistiek onzorgvuldig is geweest.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van Nieuwe Revu

De heer X te […] (klager) heeft op 23 september 2018 een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Nieuwe Revu. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie betrokken van klager en de heer J. Ursem, hoofdredacteur, van 14, 15 en 16 november 2018 en van 6 december 2018.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 11 januari 2019 in aanwezigheid van klager. Nieuwe Revu is daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 30 augustus 2018 heeft klager de redactie van Nieuwe Revu een e-mail gestuurd, waarin hij onder meer het volgende heeft geschreven:
“Ik loop al een tijdje rond met een geschiedenis over het gezin waar ik uit kom. Eerder is mijn moeder door jullie geïnterviewd (…).”
en
“Maar ik wil wel een verhaal vertellen. Over drama’s in de “zorg”, slechte hulpverleners, en slechts een op de tien hulpverleners heb je wat aan. De rest is bagger. Ik ben erg voor een keurmerk. (…) Wilt u er een artikel aan wagen?”

Hierna heeft klager op 2 september 2018 een korte herinnering aan de redactie gestuurd en heeft hij op 21 september 2018 per e-mail het volgende aan de redactie geschreven:
“Hallo, leest u mail wel?”

Daarop heeft de redactie op 23 september 2018 geantwoord:
“Hallo, ja.”

Vervolgens heeft klager diezelfde dag aan de redactie geschreven:
“Nou als ik dit soort antwoorden krijg, wil ik geen contact met u en uw bedrijf. Alle informatie die ik u heb toegezonden, mag u als niet verzonden beschouwen. Indien u toch informatie hiervan gaat gebruiken, zal ik maatregelen nemen.”

Daarop heeft de redactie – eveneens diezelfde dag – geantwoord:
“Nou dat is dan wederzijds.
Welke maatregelen had u in gedachten?
Prof. Mr. Ir. Dr. Nieuwe Revu”

Hierop heeft klager – nog steeds op 23 september 2018 – per e-mail gereageerd met:
“Dat merk je wel. Lul.”

De volgende dag heeft de redactie per e-mail onder meer het volgende aan klager bericht:
“Als er niet iets binnenkomt wat nóg achterlijker is, wordt dit gepubliceerd als Brief van de Week.”

Nadat klager telefonisch contact met de redactie heeft gezocht, heeft de redactie hem op 10 oktober 2018 nog het volgende geschreven:
“Je blijft onze redactie lastigvallen, nu ook per telefoon. Nieuwe Revu heeft geen behoefte aan contact met jou. We sommeren je bij dezen om geen contact meer met ons op te nemen. Doe je dit wel, dan zal dit consequenties hebben, juridisch en/of publicitair.”

Nb. spel- of typefouten in de hiervoor geciteerde berichten zijn hersteld.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager heeft bezwaar tegen de wijze waarop Nieuwe Revu op zijn e-mails heeft gereageerd. Vanwege de heftigheid van zijn verhaal had hij meer respect en fatsoen verwacht. De reacties van de redactie zijn echter onbeschoft en nodeloos kwetsend, aldus klager.

Nieuwe Revu heeft kort gesteld dat de eerste e-mail van klager – van 30 augustus 2018 – nooit door de redactie is ontvangen. Het eerste bericht dat de redactie van klager ontving was “Hallo, leest u mail wel?” en daarop is bevestigend geantwoord.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad stelt voorop dat een journalist en zijn redactie vrij zijn in de selectie van nieuws. Dit brengt mee dat het de redactie vrij stond om te bepalen of zij al dan niet tot publicatie van het verhaal van klager zou overgaan. De redactie behoefde haar keuze om geen aandacht aan het verhaal van klager te besteden, bovendien niet te verantwoorden.

De Raad kan niet vaststellen of de redactie de eerste e-mail van klager al dan niet heeft ontvangen, maar heeft begrip voor klagers standpunt dat hij zich door Nieuwe Revu onfatsoenlijk bejegend en niet serieus genomen voelt. Dit is echter onvoldoende voor de conclusie dat de handelwijze van Nieuwe Revu journalistiek onzorgvuldig is geweest.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: A.
Relevante conclusies van de Raad: RvdJ 2010/10 en RvdJ 2004/1

CONCLUSIE

Nieuwe Revu heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 28 maart 2019 door mw. mr. J.W. Bockwinkel, voorzitter, S.A. Agterberg, mw. A. Karadarevic, mw. L.M. van de Langenberg MSc en F.Th. Ruys, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.