2017/8 deels-onzorgvuldig

Samenvatting

De Twentsche Courant Tubantia heeft in het artikel “Baasje uit Geesteren eist ‘ontvoerde’ dog Baron terug” aandacht besteed aan een rechtszaak waarbij klaagster is betrokken. De krant heeft niet ontoelaatbaar gehandeld door de naam van klaagster te vermelden en een foto van de hond te plaatsen. Wel vindt de Raad dat de krant journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam en vestigingsplaats van het bedrijf van klaagster te vermelden. De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

Mevrouw X te […] (klaagster) heeft op 20 januari 2017 een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie van mevrouw M. Riemsma, hoofdredacteur, betrokken van 17 februari 2017.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 24 februari 2017. Partijen zijn daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 20 januari 2017 verscheen op de website van De Twentsche Courant Tubantia een artikel met de kop “Baasje uit Geesteren eist ‘ontvoerde’ dog Baron terug”. De intro van het artikel luidt:
“De Duitse dog Baron (6), die op woensdag 30 november zou zijn ontvoerd uit Geesteren, moet terug naar zijn baasje, […]. Dat eist hij van twee ex-partners in een kort geding voor de Almelose rechtbank.”
Klaagster is een van de bedoelde ex-partners en is in het artikel genoemd. Verder zijn in het artikel de naam en vestigingsplaats van haar bedrijf, een trimsalon, vermeld. Bij het artikel is een foto van de hond geplaatst.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster maakt er bezwaar tegen dat haar naam in het artikel is vermeld. Bij de rechtszitting heeft zij tegen de verslaggever van de krant gezegd dat zij niet in het bericht genoemd wilde worden. De reden daarvoor is dat zij al enige tijd wordt gestalkt door een ex-vriend. Verder vindt klaagster het onjuist dat ook de naam van haar onderneming is vermeld. Die is in de rechtszaak niet genoemd en is in de kwestie ook niet relevant. Ten slotte maakt klaagster bezwaar tegen de publicatie van de foto van de hond, die waarschijnlijk door de eiser is verstrekt.

De krant voert aan dat de redactie de foto rechtmatig heeft ontvangen van de eigenaar van de hond, tevens de eiser in het kort geding, en mocht gebruiken voor publicatie.
Verder is het redactioneel beleid om bij openbare rechtszaken zoals deze, in beginsel de namen te vermelden van de betrokken partijen. De verslaggever heeft klaagster ook niet toegezegd dat hij haar naam achterwege zou laten. Volgens de krant was het vermelden van de naam van klaagsters bedrijf, gezien het onderwerp van het juridische geschil, relevante achtergrondinformatie.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De gewraakte publicatie gaat over een civielrechtelijke procedure. In het algemeen bestaat geen bezwaar tegen vermelding van de namen van de betrokken partijen in verslagen van een openbare terechtzitting in een dergelijke procedure. Van een dermate zwaarwegend belang aan de zijde van klaagster waardoor van dit uitgangspunt had moeten worden afgeweken, is niet gebleken. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de krant journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam van klaagster te vermelden.

De Raad vindt het wel aannemelijk dat klaagster er een zakelijk belang bij had dat de naam en vestigingsplaats van haar bedrijf niet vermeld zouden worden, juist vanwege het onderwerp van het juridische geschil en de impact van de berichtgeving in de regio. Daar staat tegenover dat de krant onvoldoende duidelijk heeft gemaakt, waarom het vermelden van het bedrijf van klaagster journalistiek relevant was. Dit bedrijf was ook niet als partij betrokken in de civiele procedure. Onder deze omstandigheden heeft de krant met de vermelding van die gegevens journalistiek onzorgvuldig gehandeld.

Ten slotte heeft klaagster niet weersproken dat de redactie de foto van de hond heeft ontvangen van de eigenaar, zodat de Raad hiervan uitgaat. Niet valt in te zien waarom de publicatie van die foto ontoelaatbaar zou zijn.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: C.1 
Relevante eerdere conclusie van de Raad: RvdJ 2011/80

CONCLUSIE

Voor zover de klacht is gericht tegen vermelding van de naam van klaagsters bedrijf heeft De Twentsche Courant Tubantia journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Verder was de handelwijze van de krant zorgvuldig.

De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Zo vastgesteld door de Raad op 27 maart 2017 door mw. mr. J.W. Bockwinkel, voorzitter, mr. I.R.J. Barends, mw. M.J.H. Doomen, mw. M. Stenneke en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.Publicatie in De Twentsche Courant Tubantia d.d. 15 april 2017