2016/34 zorgvuldig

Samenvatting

E. Lennarts en RTV Maastricht hebben in het bericht “Demonstratie tegen Wilders” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een mede door J. Prins (klaagster) georganiseerde actie. Er bestaat geen journalistieke norm die meebrengt dat Lennarts het politieke standpunt van klaagster uitgebreider had moeten weergeven. Niet is gebleken dat het artikel relevante onjuistheden bevat of dat een vertekend beeld is geschetst. Verder is niet aannemelijk geworden dat Lennarts vooringenomen of partijdig is geweest. Er was dan ook geen reden om naar aanleiding van klaagsters bezwaren het artikel aan te passen.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

J. Prins

tegen

E. Lennarts en de hoofdredacteur van RTV Maastricht

Mevrouw J. Prins te Heerlen (klaagster) heeft op 21 april 2016 een klacht ingediend tegen de heer E. Lennarts en de hoofdredacteur van RTV Maastricht. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie betrokken van klaagster en de heer drs. A.J. Smeets, lid algemeen bestuur Stichting kabelomroep Zuid Limburg/RTV Maastricht, van 6 en 17 juni 2016.

De zaak is behandeld op de zitting van de Raad van 8 juli 2016 in aanwezigheid van klaagster. De omroep is daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 30 maart 2016 verscheen op de website van RTV Maastricht een artikel van de hand van Lennarts onder de kop “Demonstratie tegen Wilders”. Het artikel luidt verder als volgt:
“Als Geert Wilders komende vrijdag naar Maastricht komt om folders uit te delen tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne, kan hij rekenen op een kleine tegendemonstratie. Janneke Prins, die de actie namens de (facebook)groep ‘Maastricht says no to War and Racism’ op touw heeft gezet, wil laten horen en zien dat Geert Wilders ‘gevaarlijk is’ en ‘alleen maar angst en verdeeldheid’ zaait. Wilders wordt rond 11 uur in de ochtend, waarschijnlijk op de Markt, verwacht. De tegendemonstranten willen, ondanks de beveiliging van de politicus, zo dicht mogelijk bij hem in de buurt komen. “Omdat het een ad hoc-actie van het laatste moment is, verwacht ik niet veel mensen. Hoogstens een stuk of 15. Ik kan zelf helaas niet aanwezig zijn, omdat ik moet werken” laat Prins weten.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster voert aan dat ze voorafgaand aan de publicatie kort is geïnterviewd over de Wilders-actie. Ze werkt samen met een stel anarchisten die niet met naam genoemd willen worden. Daarom heeft zij in een telefoongesprek een toelichting gegeven. Daarbij heeft klaagster opgemerkt dat zij zelf niet bij de actie aanwezig kon zijn, maar dat de redactie haar kon bellen voor meer informatie. Volgens klaagster heeft Lennarts vervolgens partijdig verslag gedaan, door haar inhoudelijke politieke standpunten niet in het stuk op te nemen.
Klaagster heeft vernomen dat Lennarts vermoedelijk pro-Wilders is en dus een persoonlijk politiek belang had bij de wijze waarop het artikel is verwerkt. Hij heeft het stuk zo geschreven dat het de gebruikelijke gewelddadige en grove reacties op social media uitlokte. De noot van klaagster aan de redactie dat zij als organisator helaas niet zelf bij de actie aanwezig kon zijn, is ten onrechte in het artikel gezet. Ten slotte vindt klaagster dat de omroep haar klacht niet correct heeft afgehandeld.

Lennarts en de omroep stellen hier tegenover dat ervoor is gekozen om een kort nieuwsbericht over de actie te plaatsen. In het bericht is de mening van klaagster helder en duidelijk opgenomen; kort en krachtig, zoals past in een berichtje van dit kaliber. Er is geen sprake van dat in het nieuwsbericht een oproep wordt gedaan om via social media op een grove manier te reageren. Lennarts en de omroep vinden dat zij het standpunt van klaagster niet uitgebreider hadden hoeven weergeven. Er was geen aanleiding klaagster bij de klachtafhandeling tegemoet te komen door dat alsnog te doen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad stelt voorop dat de journalist en zijn redactie vrij zijn in de selectie van nieuws. Het is aan de redactie om te bepalen vanuit welke invalshoek(en) een onderwerp wordt belicht en in welke context het bericht wordt gebracht. Het stond Lennarts en RTV Maastricht vrij om aandacht te besteden aan de (mede) door klaagster georganiseerde actie op de wijze zoals zij hebben gedaan. Er bestaat geen journalistieke norm die meebrengt dat Lennarts het politieke standpunt van klaagster meer uitgebreid had moeten weergeven.

Niet is gebleken dat het artikel relevante onjuistheden bevat of dat een vertekend beeld is geschetst waardoor sprake zou zijn van niet-waarheidsgetrouwe berichtgeving. Verder is niet aannemelijk geworden dat Lennarts vooringenomen of partijdig is geweest.

Gelet op het voorgaande bestond voor Lennarts en RTV Maastricht geen reden om naar aanleiding van klaagsters bezwaren het artikel aan te passen.

Een en ander leidt tot de conclusie dat Lennarts en RTV Maastricht journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: A.
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2015/22 en RvdJ 2015/19

CONCLUSIE

Lennarts en RTV Maastricht hebben journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 20 september 2016 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mw. dr. Y.M. de Haan, mw. J.J. Rietkerk, F.Th.H. Ruys en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.