Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

deels-onzorgvuldig

1. stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging en 2. M. Jankie / 1. F. Hermans en de hoofdredacteuren van de Gelderlander en het AD en 2. F. Hermans en de hoofdredacteur van de Gelderlander

2019/16 Conclusie: 18 maart 2019 - F. Hermans, de Gelderlander en het AD hebben in de artikelen “Weldoener of oplichter? FIOD doet onderzoek”, “Een man die gestopt moet worden?” en  “Mahin Jankie, de man die gestopt moet worden?” bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A.... Lees verder

zorgvuldig

J.D. Barth / B. Schut en de hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad

2019/15 Conclusie: 14 maart 2019 - B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad hebben in de artikelen “‘Pathologisch geval of gewoon fraudeur?’” en “Joods Nederland reageert geschokt” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de heer J.D. Barth (klager). Uit de artikelen blijkt welke bronnen zijn ge... Lees verder

deels-onzorgvuldig

M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging / de hoofdredacteur van RN7 (Stichting Waalstad Media)

2019/14 Conclusie: 07 maart 2019 - RN7 (Stichting Waalstad Media) heeft in het artikel “Grote hoeveelheid auto's zorgt voor irritatie in buurt zorgondernemer Jankie” op journalistiek onzorgvuldige wijze bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturel... Lees verder

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Gestalkt (Skyhigh TV)

2019/13 Conclusie: 07 maart 2019 - Gestalkt (Skyhigh TV) heeft in een aflevering van haar programma op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een kwestie waarbij klager is betrokken. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van die kwestie gegeven, dat daarmee sprake is va... Lees verder

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y / S. van Loosdregt, B. Hetebrij, T. van de Keuken en de hoofdredacteur van De Monitor (KRO-NCRV)

2019/12 Conclusie: 28 februari 2019 - S. van Loosdregt, B. Hetebrij, T. van de Keuken en De Monitor (KRO-NCRV) hebben in een artikelenreeks en in de uitzending “Chronisch vermoeid” aandacht besteed aan de ziekte ME/CVS. Naar aanleiding van een oproep op de website van De Monitor aan patiënten en ervaringsdesk... Lees verder

zorgvuldig deels-onzorgvuldig

X / S. Sonnemans en de hoofdredacteur van AD Rotterdams Dagblad

2019/11 Conclusie: 20 februari 2019 - S. Sonnemans en AD Rotterdams Dagblad hebben in het artikel “Drugsbaas laat een spoor van ellende achter” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over klager in relatie tot mensen uit zijn directe omgeving. Er is sprake van een weergave van wat op zittingen van verschi... Lees verder

zorgvuldig

Aurobindo Pharma B.V. en APL Healthcare Limited / de hoofdredacteur van Zembla (BNNVARA)

2019/9 Conclusie: 15 februari 2019 - Zembla (BNNVARA) heeft in de uitzending “De prijs van het goedkope medicijn” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan medicijnfabrikant Aurobindo. Naar aanleiding van de klacht van Aurobindo Pharma B.V. en APL Healthcare Limited (klagers) concludeert de Raa... Lees verder

deels-onzorgvuldig

X en Y / de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

2019/7 Conclusie: 31 januari 2019 - Het Eindhovens Dagblad heeft in het artikel “Rechtszaak puppyhandelaar – ‘Paarden houden mag wél’” bericht over een rechtszaak waarbij klagers zijn betrokken. De krant heeft erkend dat zij op drie punten onjuist over klagers heeft bericht. De Raad vindt dat twee punten op... Lees verder

niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Pensioenbehoud / de hoofdredacteur van De Telegraaf

2019/6 Conclusie: 28 januari 2019 - Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad een klacht over de artikelen “’Polderpensioen lost niks op’”, “Geld kan weer rollen” en “Pion in sociaal schaakspel” niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie... Lees verder

De Mores: Geen klachten kosten minder tijd (maar leveren ook minder op)

door Frits van Exter

Het geeft geen pas om hier te mokken over het besluit van Het Parool om ten langen leste toch maar niet terug te keren naar de Raad voor de Journalistiek. Het is beter om, tot nut van het algemeen, in te gaan op zijn belangrijkste bezwaar: deelname kost te veel tijd.
Lees verder

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder