Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

niet-inhoudelijk-behandeld

X / L. Mascini en H. Schneider, hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander

2019/31 Conclusie: 20 juni 2019 - Omdat klager de Raad voor de Journalistiek kennelijk niet erkent, heeft de Raad zijn klacht tegen L. Mascini en H. Schneider, hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander, over het artikel “Gele Hesjes-demonstratie bij Gooiland” niet inhoudelijk behandeld. Niet is gebleken da... Lees verder

zorgvuldig

X / H. Haveman, P. Berkhout en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2019/28 Conclusie: 27 mei 2019 - H. Haveman, P. Berkhout en De Twentsche Courant Tubantia hebben – alle omstandigheden in samenhang bezien – op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan kritiek op een boek van klager, klagers bezwaren daarover en de handelwijze van de krant. Het stond Havema... Lees verder

zorgvuldig

X / H. Bijleveld en de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant

2019/25 Conclusie: 17 mei 2019 - H. Bijleveld en de Leeuwarder Courant hebben in een reeks artikelen over de Friesche Jacht Centrale op journalistiek zorgvuldige wijze over klager bericht. Waar nodig is wederhoor toegepast. Niet is gebleken dat de artikelen relevante feitelijke onjuistheden bevatten. Van... Lees verder

onzorgvuldig

Shooting Star Filmcompany / C. van Zwol en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2019/24 Conclusie: 17 mei 2019 - C. van Zwol en NRC Handelsblad hebben op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht besteed aan de door Shooting Star Filmcompany (klaagster) geproduceerde film ‘De Dirigent’. Een recensent is vrij om zijn mening te geven over gebeurtenissen en personen, en die mening mag... Lees verder

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Sint Jan voor eerlijk proces / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2019/23 Conclusie: 09 mei 2019 - J. Dohmen en NRC Handelsblad hebben in het artikel “Ook in Nederland hielden bisschoppen en kardinalen misbruik in stand” aandacht besteed aan misbruik in de katholieke kerk. Ten aanzien van haar klacht tegen dit artikel kan Stichting Sint Jan voor eerlijk proces (klaagst... Lees verder

afgewezen

E.G.J. van Wieren, Noorderveste B.V. en V.O.F. Makelaardij Van Wieren / W. Groeneveld, journalist en hoofdredacteur van Sikkom.nl, en NDC Mediagroep B.V. - verzoekers inzake herziening conclusie RvdJ 2018/46

2019/22 Conclusie: 02 mei 2019 - De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om de conclusie RvdJ 2018/46 over een klacht van E.G.J. van Wieren, Noorderveste B.V. en V.O.F. Makelaardij Van Wieren tegen W. Groeneveld, Sikkom.nl en NDC Mediagroep B.V. (verzoekers) te herzien. Verzoekers maken bezwaa... Lees verder

zorgvuldig

drs. G.P. van der Vorst en drs. B.B. Yazar-Walvis / F. Ruber en de hoofdredacteur van L1

2019/21 Conclusie: 02 mei 2019 - F. Ruber en L1 hebben in een aflevering van het radioprogramma Cultuurcafé een reportage uitgezonden met de titel “Was de liquidatie van onderduiker Salomon Walvis terecht of niet?”. Zij hebben daarbij niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens de heer drs. G.P. van... Lees verder

onbevoegd deels-onzorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y-stichting / R.J. Konrad en de hoofdredacteur van Joop.bnnvara.nl (BNNVARA)

2019/20 Conclusie: 15 april 2019 - Joop.bnnvara.nl heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Oud-kandidaat-raadslid VVD Almere bedreigt Marokkaanse-Nederlanders” te vermelden dat het betreffende oud-kandidaat-raadslid (een van de klagers) “Marokkaanse-Nederlanders met de dood [heeft] ... Lees verder

De Mores: Bas van Hout en het risico van willekeur

door Frits van Exter

Post van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Ik ben welkom op de algemene ledenvergadering zaterdag 22 juni in Hilversum. Naast de gebruikelijke zaken prijkt op de agenda ook punt 9a. : ‘De kwestie Van Hout en de NVJ’.
Lees verder

Jaarverslag en nieuwe leden

13 juni 2019

Op de jaarvergadering van 12 juni jl. is het jaarverslag over 2018 vastgesteld. Verder zijn dr. H.P (Harmen) Groenhart en mevrouw mr. N. (Nadine) van Herten als Raadslid benoemd. Lees verder

 

Raad zoekt nieuw journalistlid

4 juni 2019

Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een journalist die werkzaam is op de redactie van een landelijk dagblad. Lees verder

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder