Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

Raad voor de Journalistiek:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Nieuwe leden
Raad voor de Journalistiek

Op 12 juli 2016 zijn de heer A. Olgun (manager bij de Belastingdienst) en mevrouw
M. Stenneke (adviseur kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) benoemd als expertleden van de Raad. Zij hebben voorheen ruime ervaring opgedaan in de journalistiek. Lees verder

Frits van Exter nieuwe voorzitter
Raad voor de Journalistiek

Het bestuur van de stichting Raad voor de Journalistiek heeft op 13 april 2016 journalist Frits van Exter (60) benoemd als voorzitter van de Raad. Hij volgt in september Folkert Jensma op, die de voorzittersfunctie ad interim waarneemt sinds november vorig jaar.
Lees verder

Zoek op de website

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

De Volkskrant en de 'Schiphol-foto': Is vrije nieuwsgaring nog veilig?

door

De hoofdredacteur van de Volkskrant ziet de vrije nieuwsgaring in gevaar komen door de uitspraak over de ‘Schiphol-foto’. Maar hoe tevreden kan eiser Mohammed Rashid...Lees verder

Uitspraken

< >

P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder / D. de Joode en de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

zorgvuldig

2016/33  Uitspraak: 20 september 2016 - D. de Joode en het Brabants Dagblad hebben in het artikel “Heusden krijgt opnieuw gelijk: terechte sloop pand Wijksestraat 3” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over een bestuursrechtelijke procedure waarbij P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreud... Lees verder

X / de hoofdredacteur van Ontvoerd (Simpel Media B.V. en RTL4)

deels-onzorgvuldig

2016/32  Uitspraak: 20 september 2016 - In het televisieprogramma Ontvoerd is aandacht besteed aan het zoeken en terughalen van de dochter van klaagster, die zich samen met klaagster in Portugal bevond. Het gebruik van een verborgen camera was in dit geval toelaatbaar en er bestond voldoende aanleiding voor Ont... Lees verder

R. Seesing / H. Vriend en de hoofdredacteur van RTV Rijnmond

onzorgvuldig

2016/30  Uitspraak: 09 september 2016 - H. Vriend en RTV Rijnmond hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door reacties van R. Seesing (klager) van hun website te verwijderen en hem een zogeheten IP-ban op te leggen, zodat hij geen reacties meer kan plaatsen, zonder te onderbouwen dat voor die maatregelen v... Lees verder

F. van der Linde / A. Nanninga, D. Weesie en de hoofdredacteur van PowNed

niet-inhoudelijk-behandeld

2016/29  Uitspraak: 06 september 2016 - Omdat PowNed niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van F. van der Linde tegen A. Nanninga, D. Weesie en PowNed niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bij... Lees verder

Uitspraken zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Leidraad van de Raad

De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet.

Lees verder