Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

niet-inhoudelijk-behandeld

X / A. Stegeman en de hoofdredacteur van Stegeman op de Bres (Noordkaap TV Producties)

2017/36 Conclusie: 02 oktober 2017 - A. Stegeman en Noordkaap TV Producties doen voortaan niet mee aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek. De Raad gaat in een dergelijke situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belan... Lees verder

deels-onzorgvuldig

Young Dominium Management B.V. / B. van Hulten, J. de Lang en de hoofdredacteur van Kassa (BNNVARA)

2017/34 Conclusie: 13 september 2017 - B. van Hulten, J. de Lang en Kassa (BNNVARA) hebben in een uitzending van het televisieprogramma Kassa aandacht besteed aan klachten van huurders over Young Dominium Management B.V. (klaagster) als verhuurder van studentenwoningen. Voor de aan het adres van klaagster geui... Lees verder

onbevoegd zorgvuldig

W. van Rooy / J.J. de Ruiter en de hoofdredacteur van Zaman Vandaag (nu: de Kanttekening)

2017/33 Conclusie: 11 september 2017 - Zaman Vandaag (nu: de Kanttekening) heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens W. van Rooij (klager) door een bijdrage te plaatsen van J.J. de Ruiter onder de kop “Dieptepunt in het debat: endlösung van moslims”. Het stuk gaat over een debat in De Balie en bev... Lees verder

zorgvuldig

A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot / P. Arink, hoofdredacteur, en de redactie van Arnhem Direct

2017/29 Conclusie: 22 augustus 2017 - P. Arink en de redactie van Arnhem Direct hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot (klagers). Met de vermelding van het IP-adres van klagers in combinatie met hun namen, was aanvankelijk de privacy van klagers geschonden. Ar... Lees verder

onzorgvuldig

D. Doesburg-Maas / B. Nielsen en de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2017/28 Conclusie: 21 augustus 2017 - B. Nielsen en Dagblad van het Noorden hebben in de artikelen “Diette Doesburg moet betalen” en “In drie jaar tijd miljoenen aan schuld” op journalistiek onzorgvuldige wijze over D. Doesburg-Maas (klaagster) bericht. De berichtgeving bevat diverse aantijgingen aan klaagste... Lees verder

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2017/12 / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/26 Conclusie: 03 augustus 2017 - De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht tegen Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt) (RvdJ 2017/12). Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad heeft ge... Lees verder

De Mores: Kwestie van vertrouwen

door Frits van Exter

Hoe pijnlijk ook, het onderzoek van de NRC-redactie naar de beschuldigingen tegen haar correspondent in China, maakt duidelijk wat er bij mores op het spel staat: het vertrouwen.
Lees verder

Jaarverslag 2016

2 juni 2017

Op de jaarvergadering van 1 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2016 vastgesteld. In het verslagjaar ontving de Raad 64 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 58 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 122 klachten is het aantal van vorig jaar met 60% gestegen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken.
Lees verder

 

Wisseling leden Raad en bestuur

2 juni 2017

Op de jaarvergadering van 1 juni is afscheid genomen van Raadslid mevrouw M.J. Rietkerk en bestuurslid de heer mr. drs. M.M.P.M. Kreyns. De heer L.C. Hauben (hoofdredacteur L1) is tot Raadslid benoemd en de heer T. Nauta is (namens NDP Nieuwsmedia) toegetreden tot het stichtingsbestuur. De volledige samenstellingen van de Raad en het bestuur zijn te vinden op de website van de Raad.

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder