Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

onthouding-oordeel deels-onzorgvuldig

D.W. Neupert / V. van der Boon en J. Bonjer, hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad

2018/43 Conclusie: 16 oktober 2018 - V. van der Boon en J. Bonjer (Het Financieele Dagblad) hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door voorafgaand aan de publicatie van het artikel “Familie vecht met trustkantoor om erfenis” onvoldoende wederhoor toe te passen bij de heer D.W. Neupert (klager). Gezien ... Lees verder

afgewezen

Orde der Transformanten - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2018/18 / J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS)

2018/41 Conclusie: 06 september 2018 - De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht van de Orde der Transformanten (verzoekster) tegen J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS) (RvdJ 2018/18). Verzoekster maakt bezw... Lees verder

onbevoegd onzorgvuldig

drs. G.P. van der Vorst en drs. B.B. Yazar-Walvis / de hoofdredacteur van De Limburger

2018/38 Conclusie: 03 september 2018 - De Limburger heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld met de publicatie van het artikel “‘Verering Sally Walvis onjuist’”, dat op de voorpagina is aangekondigd met de tekst “Rehabilitatie Sally Walvis blijft omstreden”. Hoewel niet is gebleken dat de krant bewust de gep... Lees verder

onzorgvuldig

DOE040 / de hoofdredacteur van De Monitor (KRO-NCRV)

2018/37 Conclusie: 03 september 2018 - De Monitor (KRO-NCRV) heeft in de uitzending “Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen?” op  journalistiek onzorgvuldige wijze bericht over de democratische school DOE040 (klaagster). Het stond De Monitor vrij om met een ironische aanzet aandacht te besteden aan de negat... Lees verder

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/36 Conclusie: 31 augustus 2018 - De Volkskrant heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor het stuk “Sarah Sluimer reageert in dit opiniestuk op #metoo: We beschermen ze, de mannen” te plaatsen. Voor de lezer is voldoende duidelijk dat dit... Lees verder

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X / A. Klinkenberg, P. Driessen en de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

2018/34 Conclusie: 23 augustus 2018 - A. Klinkenberg en het Brabants Dagblad hebben in het artikel met de kop “Raad van State wil niks meer horen van Wob-duo uit [plaatsnaam]” de term ‘Wob-duo’ gebruikt ter aanduiding van de heer X (klager) en mevrouw Y, die betrokken was bij de procedures waarover is bericht... Lees verder

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

O.A. Plotnikova / W. Heck, A. Kouwenhoven en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2018/33 Conclusie: 23 augustus 2018 - W. Heck, A. Kouwenhoven en NRC Handelsblad hebben in het artikel “Pro-Russische activisten proberen in Nederland de publieke opinie te bespelen” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over mevrouw O.A. Plotnikova (klaagster). Niet kan worden geconcludeerd dat het arti... Lees verder

De Mores: Een slechte goedmaker

door Frits van Exter

Om een fout te herstellen, kan de redactie toezeggen een ingezonden brief te plaatsen. Maar wat mag daar wel of niet instaan?
Lees verder

Aankondiging verbeteringsonderzoek

7 juni 2018

Voorzitter Frits van Exter kondigde op de jaarvergadering van de Raad van 6 juni jl. een onderzoek aan naar concrete mogelijkheden om de Raad te versterken, ook met het oog op de nieuwe journalistieke dilemma’s die door technologische vernieuwing, zoals kunstmatige intelligentie, worden opgeworpen. De Raad is in gesprek met de Stichting Democratie en Media over het mogelijk maken van het onderzoek. Lees verder

Raad zoekt 3 nieuwe journalistleden

2 juli 2018

Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar journalisten met ervaring als verslaggever, die werkzaam zijn bij de landelijke omroep, /digitale media, regionale dagbladen en tijdschriften (publieks/opinie). Lees verder

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder