Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

onbevoegd deels-onzorgvuldig

Young Dominium Management B.V. en S. Sari / J. Petiet, J. Olde Kalter, Vincent TV Producties B.V., Talpa TV Productions B.V. en Talpa Broadcasting Holding B.V. (inzake het programma Foute Boel)

2018/27 Conclusie: 05 juli 2018 - J. Petiet, J. Olde Kalter en Vincent TV Producties B.V. hebben bij de voorbereiding van een uitzending van het televisieprogramma Foute Boel journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Zij hebben onder valse voorwendselen de heer S. Sari, als persoon en als directeur van Young ... Lees verder

deels-onzorgvuldig

F. Fakkers / H. den Ridder, J. Lazaroms en H. van der Kaa, hoofdredacteur van BN DeStem

2018/26 Conclusie: 05 juli 2018 - H. den Ridder, J. Lazaroms en H. van der Kaa (BN DeStem) hebben in het artikel “Fakkers, bestuurder met enkele affaires” onvolledig bericht over de rol van F. Fakkers (klager) in een benoemingsprocedure bij het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS) en over zijn v... Lees verder

afgewezen

Stichting Christelijke Gemeente Nederland - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2018/6 / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad en NRC.next

2018/23 Conclusie: 22 juni 2018 - De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (verzoekster) tegen J. Dohmen, NRC Handelsblad en NRC.next (RvdJ 2018/6). Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad... Lees verder

onthouding-oordeel zorgvuldig

D. Doesburg-Maas / B. Nielsen en de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2018/21 Conclusie: 11 juni 2018 - B. Nielsen en Dagblad van het Noorden hebben in het artikel “Uitstel veiling van huis Diette Doesburg” op journalistiek zorgvuldige wijze verslag gedaan van de zitting in een kort geding tussen D. Doesburg-Maas (klaagster) en de curatoren in het faillissement van Maas Shi... Lees verder

zorgvuldig

Orde der Transformanten / J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS)

2018/18 Conclusie: 14 mei 2018 - J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS) hebben met de uitzending “Schrijven over sektes leidde tot pesterijen en intimidatie” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld tegenover de Orde der Transformanten (klaagster). In de ... Lees verder

De Mores: DENK en de heimelijke opnames

door Frits van Exter

Een journalist mag gesprekken opnemen ook als de betrokkene dat niet weet. Maar mag hij ze ook publiceren?
Lees verder

Aankondiging verbeteringsonderzoek

7 juni 2018

Voorzitter Frits van Exter kondigde op de jaarvergadering van de Raad van 6 juni jl. een onderzoek aan naar concrete mogelijkheden om de Raad te versterken, ook met het oog op de nieuwe journalistieke dilemma’s die door technologische vernieuwing, zoals kunstmatige intelligentie, worden opgeworpen. De Raad is in gesprek met de Stichting Democratie en Media over het mogelijk maken van het onderzoek. Lees verder

Raad zoekt 3 nieuwe journalistleden

2 juli 2018

Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar journalisten met ervaring als verslaggever, die werkzaam zijn bij de landelijke omroep, /digitale media, regionale dagbladen en tijdschriften (publieks/opinie). Lees verder

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder