Raad voor de Journalistiek:

Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Uitspraken

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2017/12 / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/26 Conclusie: 03 augustus 2017 - De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht tegen Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt) (RvdJ 2017/12). Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad heeft ge... Lees verder

zorgvuldig

P.A. Waterdrinker / de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2017/23 Conclusie: 04 juli 2017 - Dagblad van het Noorden heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door onder het opiniestuk “Piet niet, Klaas wel?” van de heer P.A. Waterdrinker (klager) aan zijn ondertekening toe te voegen ‘voorzitter a.i. Atheïstisch Verbond’. Gezien de inhoud van het stuk – waa... Lees verder

deels-onzorgvuldig

X / J. Dijke en de hoofdredacteur van Leidsch Dagblad

2017/21 Conclusie: 30 juni 2017 - J. Dijke en Leidsch Dagblad hebben in het artikel “Kuipers’ beroemde ijsfoto gekaapt” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een dispuut tussen klager en fotograaf Kuipers over het makerschap op de in kop bedoelde ‘ijsfoto’. Dijke mocht putten uit de info... Lees verder

zorgvuldig

Likoed Nederland / D. Walters en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2017/20 Conclusie: 30 juni 2017 - D. Walters en NRC Handelsblad hebben met de publicatie van het artikel “Rechtse Israëliërs zijn dolgelukkig met Trump” met de onderkop “Relatie VS-Israël - Met David Friedman benoemt Trump een zeer omstreden ambassadeur in Israël.” niet journalistiek onzorgvuldig gehandel... Lees verder

niet-inhoudelijk-behandeld

B.C. Santanera, Torino Amsterdam B.V. en Magnetic Fields Research Medical Centre New York-Tokyo-Zurich-Nederland B.V. / AVROTROS en A.M. Hertsenberg, hoofdredacteur van Radar

2017/18 Conclusie: 19 juni 2017 - Omdat Radar niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van de heer B.C. Santanera c.s. tegen A. Hertsenberg en Radar niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bi... Lees verder

zorgvuldig

X / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/17 Conclusie: 12 juni 2017 - Peter R. de Vries, Strix Television en RTL Nederland hebben in een uitzending van het programma Internetpesters Aangepakt op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan ‘catfishing’ ofwel identiteitsdiefstal op social media en de (mogelijke) betrokkenheid van kla... Lees verder

deels-onzorgvuldig

S. Öztürk / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2017/16 Conclusie: 06 juni 2017 - J. Dohmen en NRC Handelsblad hebben ten aanzien van de inhoud van de artikelen “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk”, “De zaken van Selçuk Öztürk”, “Geheim dealtje bij een zorginstelling” en “De vier ‘leugens’ van NRC” niet journalistiek ontoelaatbaar gehandeld. ... Lees verder

DENK-voorzitter Öztürk en NRC - Een krantenkop mag 24 procent overdrijven

door Frits van Exter

Op de redactie van het dagblad waar ik mijn journalistieke loopbaan begon, gold de wijsheid dat de kop boven een artikel ‘twintig procent mag overdrijven’. Collega’s stelden dit met zoveel aplomb, dat je het als beginner niet waagde te vragen hoe zij hun overdrijving zo exact konden vaststellen. Maar ik begreep wel...
Lees verder

Jaarverslag 2016

2 juni 2017

Op de jaarvergadering van 1 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2016 vastgesteld. In het verslagjaar ontving de Raad 64 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 58 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 122 klachten is het aantal van vorig jaar met 60% gestegen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken.
Lees verder

 

Wisseling leden Raad en bestuur

2 juni 2017

Op de jaarvergadering van 1 juni is afscheid genomen van Raadslid mevrouw M.J. Rietkerk en bestuurslid de heer mr. drs. M.M.P.M. Kreyns. De heer L.C. Hauben (hoofdredacteur L1) is tot Raadslid benoemd en de heer T. Nauta is (namens NDP Nieuwsmedia) toegetreden tot het stichtingsbestuur. De volledige samenstellingen van de Raad en het bestuur zijn te vinden op de website van de Raad.

Conclusies zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

Wie vindt dat zijn of haar belangen door een journalistieke gedraging zijn geschaad kan een klacht sturen aan de Raad.  Raad voor de Journalistiek t.a.v. de secretaris Postbus 12040 1100 AA Amsterdam Aan de procedure zijn geen...
Lees verder