Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

Raad voor de Journalistiek:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Jaarverslag 2013

Op de jaarvergadering van 26 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2013 vastgesteld. In het verslagjaar zijn 90 klachten in behandeling genomen en 61 conclusies gegeven. Lees verder

Nieuwe werkwijze Raad

Met ingang van 1 november 2013 heeft de Raad zijn werkwijze en procedures aangepast om zijn draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven. Lees verder

Zoek op de website

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Aanpassing Leidraad

door

Deze brief heb ik vandaag gestuurd aan een groot aantal journalistieke organisaties, de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), het Genootschap van...Lees verder

Uitspraken

< >

X / V. van der Boon en de hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

2014/26  Uitspraak: 10 april 2014 - V. van der Boon en het FD hebben in het artikel “Hooijmaijers zou geld krijgen om vastgoedtycoon [X] te helpen”, dat op 6 november 2013 is gepubliceerd, op een journalistiek correcte wijze verslag gedaan van een rechtbankzitting in de strafzaak tegen Hooijmaijers. Zij heb... Lees verder

Stichting Hemmeland / R. Cerpentier (Prettig Weekend)

zorgvuldig

2014/20  Uitspraak: 21 maart 2014 - R. Cerpentier heeft in het huis-aan-huisblad Prettig Weekend op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een vergadering van de gemeente Waterland over de mogelijke bouw van een hotel op het Hemmeland. Zij mocht daarvoor (informatie uit) een ingezonden stuk ge... Lees verder

X / de hoofdredacteur van TROS Opgelicht?!

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

2014/19  Uitspraak: 21 maart 2014 - TROS Opgelicht?! heeft in een uitzending van oktober 2013 aandacht besteed aan een strafzaak tegen klager. De Raad onthoudt zich van een oordeel over het gebruik van beelden uit eerdere uitzendingen. Klager heeft niet op tijd tegen die uitzendingen geklaagd, zodat zijn kl... Lees verder

Uitspraken zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad.

Lees verder