Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

Raad voor de Journalistiek:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Jaarverslag 2013

Op de jaarvergadering van 26 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2013 vastgesteld. In het verslagjaar zijn 90 klachten in behandeling genomen en 61 conclusies gegeven. Lees verder

Nieuwe werkwijze Raad

Met ingang van 1 november 2013 heeft de Raad zijn werkwijze en procedures aangepast om zijn draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven. Lees verder

Zoek op de website

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Ben ik Charlie?

door

Ben ik Charlie? Ik weet het niet goed. Ja, vanzelfsprekend: uit walging over de moorden op de tekenaars van Charlie Hebdo, de agenten, de mensen in de Parijse...Lees verder

Uitspraken

< >

X / R. Elkerbout en de hoofdredacteur van Recht uit Noord-Holland (RTV NH)

zorgvuldig

2014/51  Uitspraak: 16 december 2014 - R. Elkerbout en Recht uit Noord-Holland (RTV NH) hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door de wijze waarop zij aandacht hebben besteed aan de verdwijning van een vrouw in 1989. Zij konden dat doen aan de hand van een interview met de tante van de vrouw. Het is... Lees verder

DELA Holding N.V. / mr. W.G.H.M. van der Putten en de hoofdredacteur van Brancheblad Uitvaartzorg

onzorgvuldig

2014/50  Uitspraak: 16 december 2014 - W.G.H.M. van der Putten en Brancheblad Uitvaartzorg hebben met het publiceren van het artikel “Dela begraaft zelf voor de hoogste prijs” journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Zij hebben te suggestief en niet waarheidsgetrouw over DELA (klaagster) bericht. Bovendien is ten... Lees verder

K.B. Blijleven / M. van Dun en de hoofdredacteur van Het Parool

niet-inhoudelijk-behandeld

2014/47  Uitspraak: 07 november 2014 - Omdat Het Parool niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van K.B. Blijleven tegen journalist M. van Dun en Het Parool niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat dan alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere ... Lees verder

Stichting Nederland Wordt Beter / H. Wansink en de hoofdredacteur van de Volkskrant

zorgvuldig

2014/46  Uitspraak: 31 oktober 2014 - H. Wansink en de Volkskrant hebben met de publicatie van het opiniestuk “’Politisering van Sint en Piet is het laatste waarop kinderen zitten te wachten’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Wansink mocht daarin zijn mening verkondigen ‘dat de Sinterklaastraditie i... Lees verder

Reiling Sterksel B.V. / H. Dohmen en de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

onthouding-oordeel zorgvuldig

2014/44  Uitspraak: 13 oktober 2014 - In het Eindhovens Dagblad is een analyse van H. Dohmen met de kop “Reiling: verkeerd argument bij vergunning” gepubliceerd. Hiertegen richt zich de klacht van Reiling Sterksel B.V. Voor zover is geklaagd over het gebruik van de term ‘boetes’ onthoudt de Raad zich van een ... Lees verder

Zaankanaries / E. Strouwen en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek

zorgvuldig

2014/43  Uitspraak: 23 september 2014 - E. Strouwen en het Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek hebben in het artikel “Verdubbeling nodig” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over roeivereniging Zaankanaries (klaagster). De door een lid van de vereniging verstrekte informatie is op een juiste wijze v... Lees verder

Uitspraken zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad.

Lees verder