Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

Raad voor de Journalistiek:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Jaarverslag 2013

Op de jaarvergadering van 26 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2013 vastgesteld. In het verslagjaar zijn 90 klachten in behandeling genomen en 61 conclusies gegeven. Lees verder

Nieuwe werkwijze Raad

Met ingang van 1 november 2013 heeft de Raad zijn werkwijze en procedures aangepast om zijn draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven. Lees verder

Zoek op de website

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Journalistiek en de ramp: wat zou je willen als het om jou ging?

door

‘Het kan nog erger. Er zijn ‘journalisten’ die nabestaanden bellen, doen alsof ze van Malaysia Airlines zijn om zo info los te krijgen. #MH17’ Ik lees het op...Lees verder

Uitspraken

< >

Stichting OPOCK / I. Rubio, D. van Vliet en de hoofdredacteur van AD Rotterdams Dagblad

zorgvuldig

2014/37  Uitspraak: 23 juni 2014 - I. Rubio, D. van Vliet en AD Rotterdams Dagblad hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in de kop “Onderwijzer pakt pestkop bij arm en wordt geschorst” de term ‘geschorst’ te gebruiken. Dat concludeert de Raad naar aanleiding van de klacht van Stichting OPOC... Lees verder

X / J. Schlimbach en de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

zorgvuldig

2014/35  Uitspraak: 02 juni 2014 - J. Schlimbach en Dagblad van het Noorden hebben in de artikelen “Met bankpas De Wijert op familiebezoek naar Iran” en “Aangifte tegen X” niet journalistiek ontoelaatbaar over klager bericht. De artikelen maken deel uit van een reeks berichten, die sinds april 2011 in de k... Lees verder

X en Y / de hoofdredacteur van PZC

zorgvuldig

2014/34  Uitspraak: 26 mei 2014 - De PZC heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door bij het artikel “Het gaat al zo lang goed hier” met de onderkop “Een pedoseksueel in de buurt: de Goese wijk Overzuid blijft er nuchter onder.” een foto te plaatsen waarop ook het huis van klagers is afgebeeld. D... Lees verder

drs. W.P. van den Berg / de hoofdredacteur van TROS Radar

niet-inhoudelijk-behandeld

2014/32  Uitspraak: 22 mei 2014 - Omdat TROS Radar niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van drs. W.P. van den Berg tegen TROS Radar niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat dan alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze va... Lees verder

Uitspraken zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad.

Lees verder