Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

Raad voor de Journalistiek:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Jaarverslag 2013

Op de jaarvergadering van 26 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2013 vastgesteld. In het verslagjaar zijn 90 klachten in behandeling genomen en 61 conclusies gegeven. Lees verder

Nieuwe werkwijze Raad

Met ingang van 1 november 2013 heeft de Raad zijn werkwijze en procedures aangepast om zijn draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven. Lees verder

Zoek op de website

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Journalistiek en de ramp: wat zou je willen als het om jou ging?

door

‘Het kan nog erger. Er zijn ‘journalisten’ die nabestaanden bellen, doen alsof ze van Malaysia Airlines zijn om zo info los te krijgen. #MH17’ Ik lees het op...Lees verder

Uitspraken

< >

Reiling Sterksel B.V. / H. Dohmen en de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

onthouding-oordeel zorgvuldig

2014/44  Uitspraak: 13 oktober 2014 - In het Eindhovens Dagblad is een analyse van H. Dohmen met de kop “Reiling: verkeerd argument bij vergunning” gepubliceerd. Hiertegen richt zich de klacht van Reiling Sterksel B.V. Voor zover is geklaagd over het gebruik van de term ‘boetes’ onthoudt de Raad zich van een ... Lees verder

Zaankanaries / E. Strouwen en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek

zorgvuldig

2014/43  Uitspraak: 23 september 2014 - E. Strouwen en het Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek hebben in het artikel “Verdubbeling nodig” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over roeivereniging Zaankanaries (klaagster). De door een lid van de vereniging verstrekte informatie is op een juiste wijze v... Lees verder

Stichting OPOCK / I. Rubio, D. van Vliet en de hoofdredacteur van AD Rotterdams Dagblad

zorgvuldig

2014/37  Uitspraak: 23 juni 2014 - I. Rubio, D. van Vliet en AD Rotterdams Dagblad hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in de kop “Onderwijzer pakt pestkop bij arm en wordt geschorst” de term ‘geschorst’ te gebruiken. Dat concludeert de Raad naar aanleiding van de klacht van Stichting OPOC... Lees verder

Uitspraken zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Klacht indienen

De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad.

Lees verder