Raad voor de Journalistiek:

voor klachten over journalistieke activiteiten

Raad voor de Journalistiek:

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Vereenvoudiging klachttermijnen

De Raad versimpelt met ingang van 1 augustus 2015 de termijnen in zijn klachtprocedure. Daarmee zal de procedure voor menig klager een stuk toegankelijker worden.
Lees verder

Nieuwe Leidraad

Op de jaarvergadering van 27 mei jl. heeft de Raad een nieuwe Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet.
Lees verder

Zoek op de website

Uw klacht indienen

Wie vindt dat zijn klacht over een journalistieke gedraging niet juist is afgehandeld door een medium, kan een klacht sturen aan de Raad. Aan de procedure zijn geen kosten verbonden.

Klacht online indienen

Blog Leidraad 2015

door

Journalistiek heeft onderhoud nodig, permanent. De Leidraad dus ook. In de Leidraad beschrijft de Raad voor de Journalistiek wanneer sprake is van zorgvuldige...Lees verder

Uitspraken

< >

M.G.E. Koomen / R. Vorkink en de hoofdredacteur van RTV Oost

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

2015/10  Uitspraak: 24 augustus 2015 - R. Vorkink en RTV Oost hebben met de publicatie van het artikel “OM stopt onderzoek naar corruptie door oud-wethouder Koomen van Enschede” journalistiek zorgvuldig gehandeld. Zij mochten vermelden waar het onderzoek over ging en de achtergronden van de zaak belichten op d... Lees verder

J. ten Wolde / M. Rengers en de hoofdredacteur van de Volkskrant

deels-onzorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

2015/8  Uitspraak: 16 juni 2015 - M. Rengers en de Volkskrant hebben in het artikel “Onderzoek naar integriteit was onzorgvuldig” op journalistiek onzorgvuldige wijze een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven weergegeven (CBb). Dat concludeert de Raad voor de Journalistiek naar aanle... Lees verder

H. van Wegen / L. de Vries, M. Willems en de hoofdredacteur van het AD

niet-inhoudelijk-behandeld

2015/7  Uitspraak: 08 juni 2015 - Omdat het AD niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van H. van Wegen tegen journalisten L. de Vries, M. Willems en het AD niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over ... Lees verder

X / de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

deels-onzorgvuldig

2015/5  Uitspraak: 18 mei 2015 - In vier artikelen waarin is bericht over zorginstelling X (klaagster) heeft Dagblad van het Noorden journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De krant heeft ernstige beschuldigingen gepubliceerd, met name waar het gaat om het mogelijk ‘sjoemelen met pgb’s’. Gezien de ernst va... Lees verder

de Nederlandse Minigolf Bond / H. Runhaar en de hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander

zorgvuldig

2015/4  Uitspraak: 30 april 2015 - H. Runhaar en De Gooi- en Eemlander hebben in hun berichtgeving van 7 januari 2015 journalistiek zorgvuldig aandacht besteed aan een minigolfevenement. Runhaar heeft fair gehandeld door voorafgaand aan de publicatie de Nederlandse Minigolf Bond (klaagster) te benaderen. H... Lees verder

Uitspraken zoeken

Uitgebreid zoeken

Zie ook

Leidraad van de Raad

De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet.

Lees verder